282E Alacskai úti lakótelep Alacskai úti lakótelep

Line
282E
Direction
Alacskai úti lakótelep
Stop
Alacskai úti lakótelep (F03861) (See other lines' all departures from this stop)
Station
Alacskai úti lakótelep (See this line's all depuratures from this station)
Date
2024.03.04. Monday
Show actual departures from this stop
Hour Departures
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Departure Terminus Vehicle# Lowfloor Route
2024.03.04. 04:28:00 Alacskai úti lakótelep 32 Yes 2218
2024.03.04. 04:46:00 Alacskai úti lakótelep 34 Yes 2218
2024.03.04. 05:05:00 Alacskai úti lakótelep 36 Yes 2218
2024.03.04. 05:22:00 Alacskai úti lakótelep 32 Yes 2215
2024.03.04. 05:41:00 Alacskai úti lakótelep 34 Yes 2215
2024.03.04. 06:03:00 Alacskai úti lakótelep 36 Yes 2215
2024.03.04. 06:22:00 Alacskai úti lakótelep 32 Yes 2215
2024.03.04. 06:37:00 Alacskai úti lakótelep 30 Yes 2215
2024.03.04. 06:50:00 Alacskai úti lakótelep 34 Yes 2215
2024.03.04. 07:03:00 Alacskai úti lakótelep 3 Yes 2215
2024.03.04. 07:13:00 Alacskai úti lakótelep 36 Yes 2215
2024.03.04. 07:25:00 Alacskai úti lakótelep 32 Yes 2215
2024.03.04. 07:36:00 Alacskai úti lakótelep 24 Yes 2215
2024.03.04. 07:47:00 Alacskai úti lakótelep 30 Yes 2215
2024.03.04. 08:00:00 Alacskai úti lakótelep 21 Yes 2215
2024.03.04. 08:13:00 Alacskai úti lakótelep 35 Yes 2215
2024.03.04. 08:33:00 Alacskai úti lakótelep 36 Yes 2215
2024.03.04. 08:53:00 Alacskai úti lakótelep 31 Yes 2215
2024.03.04. 09:13:00 Alacskai úti lakótelep 25 Yes 2215
2024.03.04. 09:33:00 Alacskai úti lakótelep 30 Yes 2215
2024.03.04. 09:53:00 Alacskai úti lakótelep 35 Yes 2215
2024.03.04. 10:13:00 Alacskai úti lakótelep 31 Yes 2215
2024.03.04. 10:33:00 Alacskai úti lakótelep 33 Yes 2215
2024.03.04. 10:53:00 Alacskai úti lakótelep 34 Yes 2215
2024.03.04. 11:13:00 Alacskai úti lakótelep 36 Yes 2215
2024.03.04. 11:33:00 Alacskai úti lakótelep 32 Yes 2215
2024.03.04. 11:53:00 Alacskai úti lakótelep 30 Yes 2215
2024.03.04. 12:13:00 Alacskai úti lakótelep 35 Yes 2215
2024.03.04. 12:33:00 Alacskai úti lakótelep 31 Yes 2215
2024.03.04. 12:53:00 Alacskai úti lakótelep 33 Yes 2215
2024.03.04. 13:13:00 Alacskai úti lakótelep 34 Yes 2215
2024.03.04. 13:34:00 Alacskai úti lakótelep 36 Yes 2215
2024.03.04. 13:54:00 Alacskai úti lakótelep 32 Yes 2215
2024.03.04. 14:14:00 Alacskai úti lakótelep 30 Yes 2215
2024.03.04. 14:34:00 Alacskai úti lakótelep 35 Yes 2215
2024.03.04. 14:50:00 Alacskai úti lakótelep 31 Yes 2215
2024.03.04. 15:05:00 Alacskai úti lakótelep 32 Yes 2215
2024.03.04. 15:20:00 Alacskai úti lakótelep 30 Yes 2215
2024.03.04. 15:35:00 Alacskai úti lakótelep 34 Yes 2215
2024.03.04. 15:50:00 Alacskai úti lakótelep 22 Yes 2215
2024.03.04. 16:06:00 Alacskai úti lakótelep 25 Yes 2215
2024.03.04. 16:21:00 Alacskai úti lakótelep 23 Yes 2215
2024.03.04. 16:36:00 Alacskai úti lakótelep 30 Yes 2215
2024.03.04. 16:50:00 Alacskai úti lakótelep 33 Yes 2215
2024.03.04. 17:04:00 Alacskai úti lakótelep 22 Yes 2215
2024.03.04. 17:17:00 Alacskai úti lakótelep 35 Yes 2215
2024.03.04. 17:29:00 Alacskai úti lakótelep 36 Yes 2215
2024.03.04. 17:41:00 Alacskai úti lakótelep 24 Yes 2215
2024.03.04. 17:53:00 Alacskai úti lakótelep 30 Yes 2215
2024.03.04. 18:04:00 Alacskai úti lakótelep 33 Yes 2215
2024.03.04. 18:15:00 Alacskai úti lakótelep 22 Yes 2215
2024.03.04. 18:27:00 Alacskai úti lakótelep 35 Yes 2215
2024.03.04. 18:41:00 Alacskai úti lakótelep 36 Yes 2215
2024.03.04. 18:55:00 Alacskai úti lakótelep 24 Yes 2215
2024.03.04. 19:11:00 Alacskai úti lakótelep 32 Yes 2215
2024.03.04. 19:30:00 Alacskai úti lakótelep 34 Yes 2215
2024.03.04. 19:50:00 Alacskai úti lakótelep 36 Yes 2215
2024.03.04. 20:09:00 Alacskai úti lakótelep 32 Yes 2215
2024.03.04. 20:29:00 Alacskai úti lakótelep 34 Yes 2215