Routes for line 63 in direction to Hűvösvölgy

In opposite direction: 63 Nagykovácsi, Tisza I. tér

See the list of vehicles on this line

Merged route

Stop id Stop Station 1.
708 Nagykovácsi, Tisza István tér Nagykovácsi, Tisza István tér 0 m
5673 Nagykovácsi, községháza Nagykovácsi, községháza 430 m
5671 Diófa utca (Posta) Diófa utca (Posta) 612 m
5632 Ady Endre utca Ady Endre utca 966 m
5630 Sebestyéndomb Sebestyéndomb 1715 m
5628 13-as kilométerkő 13-as kilométerkő 2684 m
5626 Erdészház Erdészház 3664 m
5669 Mészégető Mészégető 3956 m
5624 Rácski telep Rácski telep 4657 m
5667 BM iskola BM iskola 5447 m
1630 Adyliget Adyliget 5919 m
1628 Ady lépcső Ady lépcső 6530 m
1632 Villám utca Villám utca 7469 m
1647 Széchenyi utca Széchenyi utca 7853 m
1635 Bükkfa utca Bükkfa utca 8282 m
1623 Bátori László utca Bátori László utca 8698 m
45 Hűvösvölgy Hűvösvölgy 8885 m

Calendar

Service id From To Days Plus Minus
2 20190220 20190401
       
 • 20190220
 • 20190221
 • 20190225
 • 20190226
 • 20190227
 • 20190228
 • 20190304
 • 20190305
 • 20190306
 • 20190307
 • 20190311
 • 20190312
 • 20190313
 • 20190318
 • 20190319
 • 20190320
 • 20190321
 • 20190325
 • 20190326
 • 20190327
 • 20190328
 • 20190401
18 20190222 20190329
       
 • 20190222
 • 20190301
 • 20190308
 • 20190314
 • 20190322
 • 20190329
36 20190223 20190330
       
 • 20190223
 • 20190302
 • 20190309
 • 20190316
 • 20190323
 • 20190330
41 20190224 20190331
       
 • 20190224
 • 20190303
 • 20190310
 • 20190315
 • 20190317
 • 20190324
 • 20190331

Routes