Routes for line 63 in direction to Hűvösvölgy

In opposite direction: 63 Nagykovácsi, Tisza I. tér

See the list of vehicles on this line

Merged route

Stop id Stop Station 1.
705 Nagykovácsi, Tisza István tér Nagykovácsi, Tisza István tér 0 m
5681 Nagykovácsi, községháza Nagykovácsi, községháza 430 m
5679 Diófa utca (Posta) Diófa utca (Posta) 612 m
5640 Ady Endre utca Ady Endre utca 966 m
5638 Sebestyéndomb Sebestyéndomb 1715 m
5636 13-as kilométerkő 13-as kilométerkő 2684 m
5634 Erdészház Erdészház 3664 m
5677 Mészégető Mészégető 3956 m
5632 Rácski telep Rácski telep 4657 m
5675 BM iskola BM iskola 5447 m
1632 Adyliget Adyliget 5919 m
1630 Ady lépcső Ady lépcső 6530 m
1634 Villám utca Villám utca 7469 m
1649 Széchenyi utca Széchenyi utca 7853 m
1637 Bükkfa utca Bükkfa utca 8282 m
1625 Bátori László utca Bátori László utca 8698 m
47 Hűvösvölgy Hűvösvölgy 8885 m

Calendar

Service id From To Days Plus Minus
10 20190427 20190601
       
 • 20190427
 • 20190504
 • 20190511
 • 20190518
 • 20190525
 • 20190601
15 20190421 20190526
       
 • 20190421
 • 20190422
 • 20190428
 • 20190501
 • 20190505
 • 20190512
 • 20190519
 • 20190526
22 20190424 20190530
       
 • 20190424
 • 20190425
 • 20190429
 • 20190430
 • 20190502
 • 20190506
 • 20190507
 • 20190508
 • 20190509
 • 20190513
 • 20190514
 • 20190515
 • 20190516
 • 20190520
 • 20190521
 • 20190522
 • 20190523
 • 20190527
 • 20190528
 • 20190529
 • 20190530
31 20190426 20190531
       
 • 20190426
 • 20190503
 • 20190510
 • 20190517
 • 20190524
 • 20190531
37 20190423 20190423
       
 • 20190423

Routes