Routes for line 963 in direction to Hűvösvölgy

In opposite direction: 963 Nagykovácsi, Tisza I. tér

See the list of vehicles on this line

Merged route

Stop id Stop Station 1.
708 Nagykovácsi, Tisza István tér Nagykovácsi, Tisza István tér 0 m
5686 Nagykovácsi, községháza Nagykovácsi, községháza 430 m
5684 Diófa utca (Posta) Diófa utca (Posta) 612 m
5645 Ady Endre utca Ady Endre utca 966 m
5643 Sebestyéndomb Sebestyéndomb 1715 m
5641 13-as kilométerkő 13-as kilométerkő 2684 m
5639 Erdészház Erdészház 3664 m
5682 Mészégető Mészégető 3956 m
5637 Rácski telep Rácski telep 4657 m
5680 BM iskola BM iskola 5447 m
1638 Adyliget Adyliget 5919 m
1636 Ady lépcső Ady lépcső 6530 m
1640 Villám utca Villám utca 7469 m
1655 Széchenyi utca Széchenyi utca 7853 m
1643 Bükkfa utca Bükkfa utca 8282 m
1631 Bátori László utca Bátori László utca 8698 m
51 Hűvösvölgy Hűvösvölgy 8885 m

Calendar

Service id From To Days Plus Minus
4 20190519 20190630
       
 • 20190519
 • 20190526
 • 20190602
 • 20190609
 • 20190610
 • 20190616
 • 20190623
 • 20190630
21 20190525 20190629
       
 • 20190525
 • 20190601
 • 20190608
 • 20190615
 • 20190622
 • 20190629
28 20190520 20190613
       
 • 20190520
 • 20190521
 • 20190522
 • 20190523
 • 20190527
 • 20190528
 • 20190529
 • 20190530
 • 20190603
 • 20190604
 • 20190605
 • 20190606
 • 20190611
 • 20190612
 • 20190613
32 20190524 20190614
       
 • 20190524
 • 20190531
 • 20190607
 • 20190614
35 20190621 20190628
       
 • 20190621
 • 20190628
37 20190617 20190701
       
 • 20190617
 • 20190618
 • 20190619
 • 20190620
 • 20190624
 • 20190625
 • 20190626
 • 20190627
 • 20190701

Routes