Routes for line 963 in direction to Hűvösvölgy

In opposite direction: 963 Nagykovácsi, Tisza I. tér

See the list of vehicles on this line

Merged route

Stop id Stop Station 1.
736 Nagykovácsi, Tisza István tér Nagykovácsi, Tisza István tér 0 m
5736 Nagykovácsi, községháza Nagykovácsi, községháza 430 m
5734 Diófa utca (Posta) Diófa utca (Posta) 612 m
5695 Ady Endre utca Ady Endre utca 966 m
5693 Sebestyéndomb Sebestyéndomb 1715 m
5691 13-as kilométerkő 13-as kilométerkő 2684 m
5689 Erdészház Erdészház 3664 m
5732 Mészégető Mészégető 3956 m
5687 Rácski telep Rácski telep 4657 m
5730 BM iskola BM iskola 5447 m
1688 Adyliget Adyliget 5919 m
1686 Ady lépcső Ady lépcső 6530 m
1690 Villám utca Villám utca 7469 m
1705 Széchenyi utca Széchenyi utca 7853 m
1693 Bükkfa utca Bükkfa utca 8282 m
1681 Bátori László utca Bátori László utca 8698 m
47 Hűvösvölgy Hűvösvölgy 8885 m

Calendar

Service id From To Days Plus Minus
7 20181117 20181231
       
 • 20181117
 • 20181124
 • 20181208
 • 20181222
 • 20181224
 • 20181229
 • 20181231
43 20181118 20181230
       
 • 20181118
 • 20181125
 • 20181202
 • 20181209
 • 20181216
 • 20181223
 • 20181225
 • 20181226
 • 20181230
66 20181115 20181227
       
 • 20181115
 • 20181119
 • 20181120
 • 20181121
 • 20181122
 • 20181126
 • 20181127
 • 20181128
 • 20181129
 • 20181130
 • 20181203
 • 20181204
 • 20181205
 • 20181206
 • 20181210
 • 20181211
 • 20181212
 • 20181213
 • 20181214
 • 20181217
 • 20181218
 • 20181219
 • 20181220
 • 20181227
70 20181116 20181228
       
 • 20181116
 • 20181123
 • 20181207
 • 20181221
 • 20181228
19 20181201 20181215
       
 • 20181201
 • 20181215

Routes